Waarom nog steeds Waarden-bewust?

De Coachtrain

In dit artikel...

Vanaf de start van de Coachtrain in 2009 (en eigenlijk al daarvoor) staat het coachen vanuit de Waardebewuste insteek centraal voor ons.

Waarom Waarden-bewust?

Waarom de nadruk op Waarden-bewust? En bijvoorbeeld niet op resultaatgericht, effectief, succesvol, want uiteraard zijn onze klanten daar ook naar op zoek. Wij hebben echter ontdekt dat de sleutel tot elk persoonlijk en gezamenlijk ‘succes’ start bij een aantal ‘waarden-bewuste’ uitgangspunten:

  • Ieder mens mag er zijn, gewoon omdat je er bent. Al proberen overal op de wereld mensen elkaar ‘wijs’ te maken dat sommige mensen er niet mogen zijn om wat voor een reden dan ook; in alle oprechtheid kan niemand weerleggen dat je bij je geboorte het recht hebt verworven om te bestaan en je leven naar eigen inzicht in te vullen. 
  • Ieder mens is in essentie waardevol, ieder heeft zijn of haar eigen waarde. Wanneer je deze waarden specifiek kunt herkennen, erkennen, benoemen en laten merken in contact met jezelf en je omgeving wordt vanzelfsprekend je gevoel van eigenwaarde groter. Hierdoor versterkt je motivatie om jezelf door middel van jouw eigen waarden uit te drukken. 
  • Zingeving is een van de basisbehoeftes van ieder mens. Wij zijn nog geen mensen tegengekomen die dit niet herkennen. Wel is het zo dat bijna iedereen weleens korte of langere periodes beleeft waarin dit geen onderwerp in je gedachten is. Maar velen zullen ook periodes herkennen waarin dit juist een hot item voor je is. Je herkent de zin van je bestaan of de betekenis van jezelf in je levenskeuzes niet meer en deze bewustwording kan je leven even helemaal op de kop zetten. Het bewust worden van je persoonlijke kernwaarden en het reflecteren hierop in je huidige prive en/of werksituatie geeft dan ongetwijfeld nieuwe inzichten, motivatie en inspiratie op het gebied van zingeving en de communicatie hierover.
  • Een goed ontwikkelde, waardevolle relatie met jezelf is belangrijk om de meest authentieke keuzes te maken in jouw leven. Wanneer je deze betrokkenheid, verbinding met jezelf niet ervaart kan ‘keuzestress’ aan de orde van de dag zijn of je kunt de neiging hebben om beslissingen te nemen die je achteraf geen goed gevoel opleveren. Het opnieuw betrokken raken bij jezelf, het weer tot leven leven brengen van diegene die je graag wilt zijn, datgene doen wat je energie geeft en met mensen leven en werken waarmee je op een waardevolle manier kunt omgaan is de uitdaging waartoe wij iedereen graag uitnodigen. 
  • Een Waardebewuste benadering in alle communicatie versterkt betrokkenheid. Een team dat succesvol samenwerkt kenmerkt zich in onze ogen door een hoge mate van zelfsturing en afstemming. Ook onder niet ideale omstandigheden weten deze teams toch vanuit hun waarden samen te werken en te communiceren. De mate van betrokkenheid bij de missie, koers en vooral de kernwaarden van hun afdeling is essentieel voor de inzet van teamleden binnen samenwerking. Tenslotte: Hoe meer verbinding en logica tussen persoonlijke en gezamenlijke waarden hoe groter ook de kans op het behalen van het gewenste resultaat…dat is mooi meegenomen toch?

We merken dat het vaststellen van waarden, missie en visie steeds meer gebeurt in organisaties. Het bewust inzetten van waarden in je dagelijkse keuzes en vooral in je communicatie is een continue proces. Voordat het nut van de waarden-bewuste insteek ten onder gaat aan een overgaand ‘hype-gevoel’, dagen wij juist in deze tijd mensen binnen organisaties uit om te investeren in het duurzaam ontwikkelen en inzetten van passende vaardigheden en capaciteiten: het gaat je veel moois op leveren!

Wil jij of jouw organisatie ook waardebewust blijven, bel of mail ons gerust voor meer informatie!

Team de Coachtrain