Samenwerken is meer dan samen werken

De Coachtrain

In dit artikel...

In deze tijd, waarin teams zich steeds meer ontwikkelen richting het (uit)dragen van gezamenlijke procesverantwoordelijkheid, blijkt:

Samenwerken is veel meer dan enkel samen werken!

In deze blog geven we je graag een aantal tips om in te spelen op de gevolgen van deze verschuiving naar steeds meer zelf-organiserende teams.

Bewustwording

We starten met de fase: ‘bewustwording’. We weten namelijk dat wanneer je eerst inzicht en overzicht kunt creëren, je tot beter passende keuzes kunt komen. Dit geldt voor jou als mens in je (professionele) rol, maar zeker ook voor (professionele) teams die samen besluiten willen nemen en op basis hiervan communiceren en handelen richting optimaal gezamenlijk resultaat. 

Je kunt een verkenningsfase ingaan op drie verschillende niveaus:
‘strategisch’ niveau: b.v. hebben we een gezamenlijke koers voor ogen, welke belangen spelen er?
‘cultuur’ niveau: b.v. is er voldoende vertrouwen, hoe gaan we met elkaar om? 
‘structuur’ niveau:b.v. weten we wie wat kan doen, welke middelen we tot onze beschikking hebben?

Dilts & Bateson

Een andere, meer gestructureerde manier is om gebruik te maken van de 8 Psychologische niveaus van Dilts & Bateson. Zorg dat iedereen kan inbrengen en er met aandacht naar elkaar geluisterd wordt. Houdt het in eerste instantie bij inventariseren/ontdekken/verkennen van alles wat er (mee)speelt. Dit maakt dat er vrijuit gesproken en gedeeld kan worden. Opschrijven van de belangrijkste zaken die gedeeld worden en ertoe doen is aan te bevelen. 

1. Missie
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, wat ervaart eenieder dan als het gaat over de koers, het doel, de focus. Is er bijvoorbeeld een gezamenlijke focus, en zo ja onderschrijft iedereen deze? Zo niet hoe kijken we hier tegenaan, wat speelt hier allemaal in mee?

2. Identiteit
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, wat kunnen we dan vaststellen over de aansluiting bij wie we als mens, professional en als team (graag) zijn. Hoe vinden we hierin de aansluiting al dan niet, welke vragen hebben we nog aan elkaar?  

3. Rollen
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, wat kunnen we met elkaar op tafel leggen als het gaat om de diverse rollen en de invulling daarvan? (let op: dit hoeven niet altijd alleen de functierollen te zijn, maar kan ook gaan over b.v. een verbindende of adviserende rol naar een klant, een mentor-rol naar een nieuwe medewerker, de collegiale rol etc; denk zo open-minded mogelijk)

4. Waarden:
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken welke organisatie, team, – en/of persoonlijke waarden spelen hierbij een rol en wat betekent dat in relatie tot het ‘proces’ waarin we samen zitten? Wat vinden we belangrijk? Levert dat mogelijke dilemma’s op?

5. Overtuigingen
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welke motiverende of belemmerende gedachtenpatronen herkennen we bij onszelf (individueel en als team)? En wat betekent dat in de dagelijkse praktijk?

6. Capaciteiten & vaardigheden
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welke persoonlijke of groepskwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden komen hierbij van pas of zijn essentieel? Welke (vak)kennis en competenties hebben we in huis en wat moeten we nog ontdekken en/of verder ontwikkelen of ergens anders vandaan halen?

7. Gedrag
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welk gedrag of gedragspatronen van onszelf als persoon en als groep spelen hierbij een rol en welke invloed heeft dat voor het vervolg?

8. Omgeving/Situatie
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welke omgevingsfactoren spelen hierbij een rol en wat betekent dat in relatie tot het onderwerp? 

Je merkt het al in de opsomming, het herhalen van het zinnetje “als we naar het onderwerp van gesprek kijken” is erg belangrijk en houdt de focus scherp op het onderwerp.

Ga er mee aan de slag

Het lijkt een hele lijst, toch zul je in de praktijk merken dat als je hiermee aan de slag gaat er veel duidelijkheid ontstaat en hiermee dus overzicht en inzicht. Hierdoor start je het gezamenlijke besluitvormingsproces zuiver en in verbinding met elkaar.

We vernemen graag van je, als je dit in de praktijk hebt toegepast, hoe je dit hebt ervaren. Wanneer je in de tussentijd vragen hebt of wilt deelnemen aan een van onze programma’s om je hierin verder te bekwamen, schroom niet om met ons contact op te nemen. 

Hartelijke groet,

Team de Coachtrain

Groeien met impact

Samenwerken is veel meer dan samen werken!