referenties.

Door de jaren heen hebben we al vele ambitieuze professionals mogen begeleiden uit uiteenlopende bedrijven en sectoren. Dit heeft als grote voordeel dat de logica uit de ene branche kunnen verbinden aan oplossingen voor de andere branche. Betrokken, deskundig, oprecht en doeltreffend gaan we te werk. Zodat deze professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen en de volgende stap in hun carrière kunnen zetten. Benieuwd wat zij hiervan vonden? Je leest het hieronder!

Laten we eens kennismaken!

Hieronder vind je onze contactgegevens.

Bel Marijke

Bel Adrew

Gemeente Veldhoven

Linda Wittebrood, beleidsadviseur Sociaal Domein

Als beleidsadviseur Social Domein voor de gemeente Veldhoven staat Linda steeds vaker voor complexe problematiek in verband met de decentralisering. Haar takenpakket was erg divers, waardoor ze ook te maken had met zaken waar haar expertise minder lag. Op een gegeven moment voelde ze zichzelf hierop leeglopen, waardoor het haar veel energie kostte. Na een gesprek met haar leidinggevende is Linda in contact gekomen met Marijke van De Coachtrain.

Referenties De Coachtrain

“Tijdens mijn coachingsgesprekken met Marijke zijn we allereerst gestart met het identificeren van mijn eigen kernwaarden. Vervolgens werd uit de coaching steeds duidelijker waar ik warm van liep en waar ik echt energie van kreeg. Uit onze gesprekken kwam ook voort dat de manier van werken bij de gemeente gestroomlijnder en meer procesgericht konden. Op dat moment waren Andrew en Marijke bezig met het opzetten van de training Professioneel Procesbegeleiden en boden mij aan deel te nemen aan een pilot hiervan.”

Linda vult aan: “Een erg leuke ervaring, om samen met Andrew en Marijke de training te mogen finetunen en vorm te geven. Er werd vanuit De Coachtrain écht gekeken naar iedere deelnemer, er werd een luisterend oor geboden, empathie getoond maar er werden af en toe ook prikkelende vragen gesteld. De deskundigheid van de coaches kwam dan ook duidelijk terug in de training.”

We vroegen aan Linda wat haar het meest is bijgebleven na het traject met de Coachtrain, hierop antwoordt ze:

“Ik begon mijn traject met hoe zit ik zelf in elkaar en wat betekent dat voor hoe je je loopbaan voor je ziet. Het bleek voor mij enorm belangrijk dat hetgeen ik doe zinvol moet zijn. Ik word ongelukkig als ik de zinvolheid van zaken niet inzie. Zowel privé als in werksferen. Maar ik heb ook geleerd dat wat ik heel belangrijk vind, niet voor iedereen zo hoeft te zijn. Het aangaan van de dialoog hierover heeft mij veel inzichten gebracht.

Nadat ik de cursus Professioneel Procesbegeleiding had afgesloten ben ik meer het belang gaan inzien van het genoeg tijd besteden aan de voorkant van waar ik aan begin. Zet het eerst allemaal op een rijtje, waar wil ik eigenlijk heen? Wat heb ik daarvoor nodig? Wat gaat dat betekenen? Stel jezelf deze vragen aan het begin van elk proces, want je gaat er later alleen maar profijt van hebben. En niet alleen tijdens werk is het belangrijk, ook in privé situatie zal het je veel helpen.” 

Zuid Zorg

Brenda Damen – Van der Sanden

Zelfs als je zelf coach bent kan er ook een behoefte zijn aan coaching. Als teamcoach bij ZuidZorg coacht Brenda een aantal teams in hun ontwikkeling binnen de dagelijkse zorgprocessen en het behalen van hun teamdoelen. Daarnaast is ze ook casemanager Verzuim. Een diverse baan waar veel meer bij komt kijken dan enkel het coachen zelf.

Referenties De Coachtrain

Brenda’s carrière is begonnen op de operatieafdeling als operatie assistent, waarna ze is doorgegroeid naar praktijkbegeleider op de OK. Ze was destijds het aanspreekpunt tussen leerlingen en werkbegeleiders op allerlei niveaus. Na enkele jaren was het voor Brenda tijd om verder te gaan. Ze wilde een andere maatschappelijk bijdrage leveren om zo een nieuwe tak in de zorg te ontwikkelen. Zo doende is Brenda terecht gekomen bij haar huidige functie bij ZuidZorg.

Door de enorme krapte in de zorg en financiële overwegingen is de organisatie bij ZuidZorg anders georganiseerd. Een zelfsturende organisatie is wel gelanceerd, maar nooit goed geïmplementeerd. Door de coronatijd is er veel veranderd in de dynamiek van de teams en werd de werkdruk nóg hoger. Hieruit volgde de beslissing om ook aandacht te vragen voor de ontwikkeling van jezelf als teamcoach binnen deze hectiek. Er kwam een scholingstraject voorbij van De Coachtrain over emoties op de werkvloer. Brenda en haar team hebben dit met beide handen aangegrepen.

Wanneer we aan Brenda vragen hoe ze de coaching en training heeft ervaren bij De Coachtrain, begint ze vol enthousiasme te vertellen: “Bij de start van het traject kwam er zoveel op tafel, dat Marijke heel open heeft gevraagd: ‘Maar wat willen jullie als teams nou echt?’. Dat was heel prettig, want Marijke heeft naar aanleiding van die dag een duidelijke tijdlijn voor ons opgesteld. In het vervolgtraject wat we met haar door liepen checkte Marijke altijd voor aanvang hoe de pet erbij hing en waar de behoefte lag voor de sessie. Indien nodig werd de inhoud van de sessie aangepast, maar wel met behoud van de bovenliggende koers. Hieruit blijkt dan ook dat Marijke enorm flexibel is, echt aanvoelt waar de behoefte ligt en hier verder op in speelt.”

De transparantie in het werk van Marijke is een eigenschap welke Brenda erg inspirerend vond. Naast de groepscoaching hebben er ook individuele coachingsessies plaatsgevonden met medewerkers van ZuidZorg. Marijke heeft dit te allen tijde gescheiden gehouden en weet zichzelf per traject hierop aan te passen. Brenda vindt haar manier van communiceren en kennisoverdracht erg fijn. Brenda geeft aan: “Ze is echt iemand met expertise in het vak, wat ze op een hele prettige en wijze manier uitdraagt. Marijke krijgt het voor elkaar dat we dingen naar elkaar durven uit te spreken en ons gevoel kunnen uiten.”

De wijze levensles die Brenda meeneemt uit haar ervaring met De Coachtrain is dat het nemen van afstand van bepaalde vragen of situaties zorgt voor het maken van de juiste keuzes. Door haar enthousiasme was ze geneigd overal meteen ‘ja’ op te zeggen en op die manier zichzelf voorbij te lopen. Maar door echt eerst even een moment van afstand te nemen, ruimte voor zichzelf te creëren en op die manier weloverwogen keuzes te maken kan ze de zaken doen waar ze energie van krijgt. Marijke blijft haar en haar collega teamcoaches inspireren en begeleiden, waardoor zij samen als een krachtig team hun eigen teams kunnen blijven coachen.

CZ Zorgverzekeringen

Andrea Roks, Specialist Zorgkostenbeheersing Farmacie & Huisartsenzorg

Jezelf weer terugvinden is niet niks, daar kan Andrea je alles over vertellen. Ze werkt al een aantal jaar bij CZ Zorgverzekeringen en komt oorspronkelijk uit de apothekerswereld. Een paar jaar geleden merkte ze dat ze zichzelf volledig kwijt was. Gebeurtenissen uit het verleden en op de werkvloer waren hier grondlegger van.

Referenties De Coachtrain

Op aanbevelen van haar leidinggevende heeft ze contact gezocht met de Coachtrain. Na een eerste kennismaking werd er een coachingstraject opgezet. Samen met Marijke is ze allereerst gestart met de basis, om zo zich stapje voor stapje weer écht zichzelf te voelen. Door middel van de waarden driehoek werden haar waarden tastbaar en dit zorgde ervoor dat ze voor het eerst in lange tijd weer wat dichter bij zichzelf kwam en een betere versie van zichzelf werd.

De frequente coachingssessies en de grote inzet van Andrea maakte dat ze zichzelf weer terugvond en zelfs binnen een halfjaar op een fijne manier weer aan het werk kon. Iets waar zijzelf en wij eerlijk gezegd best trots op (mogen) zijn.

Hetgeen haar het meest bij is gebleven uit het contact met Marijke? Er worden je geen kant-en-klare oplossingen geboden, maar doordat je een spiegel voorgehouden krijgt ga je zelf op zoek naar de oplossingen. Ook hielpen de gesprekken enorm om eens op een andere manier tegen zaken aan te kijken. De juiste vragen worden gesteld en dit zorgt ervoor dat je zelf tot jouw eigen oplossing, en vooral ook inzicht komt.  

Daarnaast worden er tijdens de coachingsgesprekken veel voorbeelden uit de praktijk, maar ook vanuit theoretisch opzicht gegeven. Dit maakt dat je begrijpt waarom iets op een bepaalde manier werkt en waarom jouw reactie op een gebeurtenis is zoals deze is.

Tot slot; als we Andrea vragen wat ze anderen als ‘wijze levensles’ zou willen meegeven antwoord ze: “Je bent niet zwak als je je kwetsbaar opstelt”.

VieCuri Medisch Centrum

Marijke Lemmens, clustermanager Wetenschap en Innovatie

Echt een cadeau voor jezelf! Dat is hoe Marijke de samenwerking met de Coachtrain beschrijft. Tien jaar geleden kwam zij in contact met de Coachtrain. Op dat moment werkte ze bij een klein bedrijf in Maastricht en gaf al op jonge leeftijd leiding aan een team. Haar toenmalig werkgever bood haar de kans om in gesprek te gaan met de Coachtrain. Vele coach- en sparringssessies volgde.

Referenties De Coachtrain

Inmiddels is Marijke clustermanager Wetenschap en Innovatie bij het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Ook daar heeft Marijke bedongen dat ze geregeld gebruik mag maken van de diensten van de Coachtrain. In de tussentijd heeft ze de training Zelfbewust Leiderschap met succes afgerond en verschillende Masterclasses gevolgd die, zoals Marijke aangeeft, haarfijn aansluiten op de training en coachingssessies.

De Coachtrain heeft Marijke op jonge leeftijd al laten inzien wie ze is, waar ze voor staat en samen met haar haar koers bepaald waar ze voor wil gaan. Marijke geeft aan: “Dit heeft mij zo enorm veel gebracht en is extreem waardevol geweest voor het verloop van mijn carrière. Wanneer je jezelf bewust bent van waar je voor wilt gaan, kan je ook goed bepalen of de zaken die je aan het doen bent bijdragen aan het behalen van jouw doelen.”

Over de samenwerking met de Coachtrain geeft Marijke aan dat de Coachtrain de ultieme combinatie tussen hard en zacht is. Er wordt je op de juiste momenten een spiegel voorgehouden en de vraag bij je terug gelegd, maar altijd op een warme en aangename manier. Extra bijzonder is dat Marijke na tien jaar sparren met de Coachtrain na élk gesprek nog de deur uitloopt met een WOW gevoel door de nieuwe inzichten die ze heeft gekregen of hetgeen ze heeft bijgeleerd. Daaraan voegt ze toe dat het ook echt een kracht is dat Marijke (Scheenloop) en Andrew de sessies en trainingen met z’n tweeën geven. Er geldt in dat geval echt 1 + 1 = 3.

De wijze levensles die Marijke ons graag wil meegeven: “Blijf trouw aan jezelf!”

Maastricht UMC+

John Narinx, bedrijfsleider afdeling klinische farmacie en toxicologie

Als bedrijfsleider van de afdeling klinische farmacie en toxicologie in het Maastricht UMC+ is John verantwoordelijk voor 200 mensen. Hier staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel en wordt er veel waarde gehecht aan het groeien als een team, het samen vaststellen van de route en verbeteren van de processen. Waardenbewust ondernemen noemt hij dit.

Referenties De Coachtrain

John heeft altijd al de waarde gezien van een onafhankelijke coach. Echter voelde hij geen klik met de coach die standaard door de organisatie werd ingehuurd. Andrew ontmoette hij per toeval op de tennisclub. Hieruit volgde een pilot met de Coachtrain, wat leidde tot een langdurige en vooral prettige samenwerking.  

In de jaren van deze samenwerking heeft John al meerdere trajecten met de Coachtrain mogen doorlopen. Denk aan diverse team coaching trajecten over de toekomst van het team of naar aanleiding van disfunctioneren, maar ook individuele coaching trajecten voor de medewerkers in zijn team.

Als manager niet alles direct adequaat willen oplossen, maar de situatie visualiseren over vijf jaar. Dat is was wat John het meest is bijgebleven bij zijn eigen traject. Door verder te kijken kom je tot nieuwe inzichten.

 

Voor John voelt de samenwerking met de Coachtrain als een partnerschap. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het optimaal laten functioneren van de organisatie en gezamenlijk wordt deze verantwoordelijkheid gedragen. De Coachtrain houdt de organisatie scherp door de juiste vragen te stellen, mee te denken en te adviseren op de achtergrond.

Recent liep John een oud-collega tegen het lijf welke hij al een lange tijd niet gesproken had. Deze oud-collega was destijds aanwezig bij de eerste coaching sessie met de Coachtrain en zei: “John ik wil je bedanken dat je mij toen in contact hebt gebracht met de Coachtrain, dit is het beste wat mij is overkomen.” Voor hem zegt dit veel over de kwaliteit van de Coachtrain en bevestigt dit dat hij toen een goede keuze heeft gemaakt om in zee te gaan met de Coachtrain.

Een wijze levensles die John wil meegeven is: ‘Zoek naar de ontwikkeling die bij je past en niet naar de ontwikkeling die de omgeving van je verwacht.’

Wonen Zuid

Pascal Lemmens, manager HRM en Facilitair

Wanneer je na een coaching sessie beter naar buiten komt dan hoe je binnen kwam en vol zit met nieuwe handvatten en ideeën, weet je dat het geslaagd is. Pascal Lemmens werkt al 19 jaar bij wooncoöperatie Wonen Zuid en is er inmiddels manager HRM en Facilitair.

Referenties De Coachtrain

Binnen Wonen Zuid begeleidt en traint De Coachtrain meerdere professionals. Zo zijn er individuele coaching trajecten voor mensen die minder goed in hun vel zitten, maar ook trajecten met mensen die stappen willen zetten in hun carrière. Daarnaast hebben een aantal leidinggevenden ook verschillende trainingen bij De Coachtrain gevolgd.

In zijn loopbaan als leidinggevende bij Wonen Zuid heeft Pascal al voor vele uitdagingen gestaan. Een daarvan was het overlijden van een directe collega. Een erg verdrietige gebeurtenis waar De Coachtrain het team heeft mogen ondersteunen en begeleiden tijdens een team coaching traject. Dit heeft Pascal als erg prettig ervaren in een droevige periode.

Over de samenwerking met De Coachtrain wil Pascal kwijt dat juíst doordat Marijke en Andrew verschillende persoonlijkheden hebben ze elkaar erg goed aanvullen in de coaching en de trainingen. Er wordt goed geluisterd naar wie er tegenover hen zit en hierop wordt de sessie aangepast. Ze zijn empathisch, maar houden je ook een spiegel voor en vragen door waar het nodig is. Dit zorgt voor groei op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

Kinderopvang Dikkie & Dik

Referenties De Coachtrain

Cardialysis B.V.

Goran Rudez, Directeur Innovatie en Kwaliteit

Durf je open te stellen en laat de magie van De Coachtrain zijn werk doen! Als directeur Innovatie en Kwaliteit is Goran Rudez bij Cardialycis B.V. constant bezig met het optimaliseren van processen en innoveren van het bedrijf. Het zal je daarom niet gek in de oren klinken dat hij ook veel waarde hecht aan het verbeteren van zijn eigen denken en doen.

Referenties De Coachtrain

Hij werkt inmiddels al 12,5 jaar bij Cardialycis B.V. en is voor het eerst in contact gekomen met De Coachtrain toen hij door zijn toenmalig CEO de ondersteuning van De Coachtrain aangeboden kreeg. Hij startte met een een-op-een traject en heeft daarna ook de Bewust Leiderschapstraining gevolgd. Een training die hij als zeer nuttig, veelzijdig en bovenal leuk heeft ervaren.

Wat hem het meest is bijgebleven uit het contact met De Coachtrain? Het kaartspel, waarmee jouw waarden voor de waardendriehoek mee bepaald kunnen worden. Voor Goran was dit een echte ontdekkingstocht. Hij verwachtte bij de start dat hij zichzelf al goed kende, maar kwam er gedurende het spel achter dat hij bepaalde dingen anders plaatst of verwoord dan dat ze echt zijn. Hij leerde hier hoe beter je jezelf bent en hoe authentieker je ook in je eigen werk en leiderschap kunt acteren, hoe succesvoller je zult zijn en hoe meer voldoening je uit je werk zal halen. Goran geeft aan: “Eigenlijk zo simpel en logisch, want als je constant iemand anders moet zijn kan je minder goed functioneren dan dat je ‘gewoon’ jezelf bent.

Vergeet daarom dan ook niet om regelmatig (zelf)reflectie toe te passen. Kijk in de spiegel en check of je nog steeds jezelf bent in wat je doet. Mensen zijn geneigd snel te veranderen en zich aan te passen aan de omgeving, maar blijf je vooral afvragen of de match met jezelf er nog is?”

Het contact met de coaches van De Coachtrain heeft Goran altijd erg positief ervaren. Wanneer je overweegt met De Coachtrain in zee te gaan geeft Goran aan: “Durf jezelf over te geven aan de twee coaches in de trajecten die je volgt, want dat helpt hen om ook jou als professional beter te leren kennen en zo beter kunnen adviseren en verder brengen in je zoektocht naar jezelf, jouw doelen en jouw carrière als professional. Soms zijn mensen geneigd een bepaalde zakelijkheid en afstand te creëren. Maar durf je vooral een beetje bloot te geven, want wanneer je dat durft word je rijkelijk beloond.

Salto Scholen

Sylvia Huijsmans

“We hebben de tijd soms niet in de gaten, waardoor we door het leven heen racen en niet stil staan bij de kleine dingen. Bewustwording. Dat heb ik zeker geleerd tijdens mijn traject bij De Coachtrain”. Antwoordt Sylvia als we aan haar vragen wat haar het meest is bijgebleven tijdens haar traject bij De Coachtrain.

Referenties De Coachtrain

Al vroeg begon Sylvia met werken in het onderwijs. Ze heeft eerst lang voor de klas gestaan en een aantal jaar geleden de overstap gemaakt naar intern begeleider. Dit heeft ze o.a. gedaan bij een Internationale school, met een nieuw concept binnen het Nederlands onderwijs. Samen met haar collega’s heeft Sylvia de school van A tot Z opgetuigd. Veel werk dus. Door bepaalde zaken in privésfeer en een te hoge werkdruk werd het ook voor Sylvia op een gegeven moment te veel. Ze verloor de regie over haar eigen leven en zoals Sylvia beschrijft ging “pats boem het licht uit”. 

Logischerwijs was het tijd om een stap terug te nemen. In deze tijd is ze via via in contact gekomen met Marijke en na één telefoongesprek voelde ze meteen de warme klik en was de keuze om het traject te starten gemakkelijk gemaakt. “Marijke was zo makkelijk benaderbaar en heeft snel kunnen schakelen, dat was erg fijn op dat moment” vertelt Sylvia.

Samen zijn ze gelijk aan de slag gegaan en kwamen ze iedere week samen. We vroegen aan Sylvia hoe haar traject eruit zag bij De Coachtrain: “Er was echt een houvast vanuit De Coachtrain. Ik wist precies hoe het traject eruit zou zien en wat ik kon verwachten. Er was een leidraad. Marijke kijkt goed naar wat je nodig hebt, zo zijn we op het begin gestart met het werken met de acht niveaus. Maar als Marijke merkte dat ik bijvoorbeeld meer behoefte had aan een andere methode, dan speelde ze hier goed op in. Marijke ziet erg goed waar je behoefte ligt en speelt hier dan flexibel op in.” Antwoordt Sylvia.

“Wat mij het meest is bijgebleven uit mijn traject bij De Coachtrain, is dat je je eigen kernwaarden goed op een rij moet zetten zodat je bewuste keuzes kunt maken. Je hebt snel de neiging om alles aan te pakken en op te gaan in de waan van de dag, waardoor je niet stil staat bij jezelf en zaken die voor jou belangrijk zijn. Blijf dicht bij jezelf en kijk naar je eigen behoeftes. Hiernaast is het belangrijk dat je je eigen regie behoudt.” antwoordt Sylvia. De samenwerking met De Coachtrain heeft Sylvia als erg fijn ervaren. Er werd oprecht naar je geluisterd en de coaches zijn makkelijk benaderbaar. “Je kunt met alle vragen bij ze terecht en je voelt je ook niet bezwaard om dit te doen.” vult Sylvia aan.

Zuyderland Medisch Centrum

Referenties De Coachtrain