Change your environment – Change your life!

Change coachtrain

In dit artikel...

Heb je deze kreet ook al eens voorbij horen komen?

Een verandering van omgeving is iets wat ons bezig houdt, dus misschien dat daarom deze kreet onze blik ving en onze nieuwsgierigheid opwekte.

Want is het nu echt zo dat je, door het veranderen van je omgeving, je leven kunt veranderen? Hiervoor nemen we je graag mee naar een model wat we regelmatig toepassen in onze coaching en om onze eigen keuzemogelijkheden tegen het licht te houden.

Verandering

Het model gaat ervan uit dat er verschillende niveaus zijn waarop mensen leren, ontwikkelen en veranderen. Een verandering op een hoger niveau in de piramide, zal praktisch altijd leiden tot veranderingen op lagere niveaus. Stel je maar eens voor dat je een heldere missie voor ogen hebt en hier volledig voor gaat. Dan zal het heel logisch zijn om ook je overtuigingen, vaardigheden, gedrag en omgeving zo bij te schaven of aan te passen, dat ze bijdragen aan het vervullen van je missie.

Een verandering op een lager niveau kan, maar hoeft niet per se een verandering op een hoger niveau teweeg brengen. Wanneer je bijvoorbeeld probeert af te vallen, kan het een tijdje helpen om je omgeving aan te passen en geen snacks meer in huis te halen. Maar als je omgeving echt het enige is wat je verandert, zonder daarbij je vaardigheden (bijvoorbeeld impulscontrole, of kennis over gezonde snacks) en overtuigingen te ontwikkelen of aan te passen, zal je dieet waarschijnlijk snel te gronde gaan zodra je voet zet in een omgeving vol lekker eten (een feestje, de supermarkt, zodra je de deur uit gaat…).

Ook kun je je voorstellen dat het niet in huis halen van snacks, niet direct je waarden, identiteit of zelfs je missie omtrent afvallen zal gaan veranderen.

Juist daarom proberen wij mensen te inspireren uit te zoeken wat zij op de hogere niveaus willen nastreven, in plaats van met een verandering op de lagere niveaus maar op goed geluk te hopen dat je een blijvende verandering teweeg brengt in de hogere niveaus. Daarentegen mogen we niet ontkennen dat de lagere niveaus ook van enorm belang zijn. De omgeving vormt niet voor niets de brede basis van de piramide. Zeker onbewust gedrag kun je heel goed aanpakken door de omgeving wat aan te passen en dat kan je ook aan het denken zetten over hogere stapjes in de piramide. En wanneer je merkt dat een verandering van omgeving niet de levensveranderingen tot gevolg heeft die je hoopte, kun je de niveaus gebruiken om stapje voor stapje te bekijken waar je goede voornemens spaak lopen. Mis je bepaalde vaardigheden? Zijn er overtuigingen die je in de weg zitten (bijvoorbeeld: het gaat me toch niet echt lukken om te veranderen)? Past de verandering die je hoopt, eigenlijk niet zo goed bij je waarden of zijn er waarden waaraan je meer belang hecht dan aan datgene wat je nu wilt veranderen? In hoeverre is je missie of droom erop gericht om deze verandering teweeg te brengen?

Topje van de piramide

Hierboven las je al dat veranderingen die aansluiten bij het topje van de piramide – je missie, identiteit, rollen en waarden – vaak de meest verstrekkende gevolgen hebben, omdat ze haast vanzelf de onderliggende niveaus beïnvloeden. Toch zou het te eenvoudig zijn om te stellen dat je ‘dan maar je missie moet veranderen, in plaats van je omgeving’. De hoge niveaus hebben hun kracht namelijk juist te danken aan hun standvastigheid. Je identiteit verander je niet zomaar…

Waarom dan de moeite nemen om het topje van de piramide uit te pluizen, wanneer deze toch niet zonder meer naar je hand te zetten is?

Omdat bewustwording van de inhoud van jouw acht niveaus, begrip met zich meebrengt. Begrip waarom sommige dingen niet lukken en andere dingen vanzelf gaan – ook zonder je omgeving te veranderen. Bovendien kan goede kennis van je piramide, je helpen bewuste keuzes te maken. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor mij om af te vallen, te stoppen met roken of iets heel anders waarvan je denkt dat je dat echt wilt? Wat kun je op lagere niveaus doen om je missie na te streven? En andersom – hoe past wat je doet op lage niveaus, bij wat je wilt uitdragen bovenin de piramide?

Wij geloven dat een verandering van omgeving (of gedrag, vaardigheden, etc.) zeker je leven kan veranderen – mits deze in lijn is met je waarden, rollen, identiteit en missie. Als dat niet het geval is, zal een verandering van omgeving alléén, waarschijnlijk niet voldoende zijn om je hele piramide te doen wankelen.

Nieuwsgierig naar wat het jou kan opleveren om je meer bewust te zijn van jouw drijfveren om van daaruit jouw waardevolle bijdrage te kunnen nastreven in alles wat je doet? Wil je groeien met impact, in al onze Coach en Train programma’s komt dit onderwerp aan bod!