wij willen meer regie ervaren.

Hoe fijn is het als je op organisatieniveau ervaart dat je organisatie op een ‘gezonde’ manier meebeweegt in de tijd en omstandigheden. De juiste mensen zitten op de juiste plaats, doelen worden behaald, de sfeer is goed en de dienstverlening of productieprocessen verlopen naar wens. Helaas is dat misschien op dit moment bij jullie (even) niet zo en heeft dit een dusdanige invloed dat je hier meer zicht en grip op wil hebben. Voorbeelden van specifieke organisatie thema’s:

 • Regie op koers
 • Regie op besluitvorming
 • Regie op samenwerking
 • Regie op ontwikkeling van medewerkers
 • Regie op communicatie
 • Regie op organisatieprocessen
 • Regie op onze specifieke organisatiethema’s

Opbouw traject

Deze trajecten zijn echt maatwerk, van korte interventie sessies tot langdurige begeleiding rondom een bepaald thema of ontstane situatie, waarin gezamenlijk optrekken van cruciaal belang is. Dan kun je uitgaan van de opeenvolgende fases:

 • Intakefase (doelen bepalen)
 • Bewustwordingsfase (beeldvorming)
 • Onderzoeksfase (inzichten ervaren)
 • Besluitvormingsfase (keuzes maken)
 • Uitvoeringsfase (handelen en communiceren)
 • Borgingsfase (lange termijn resultaat)

Resultaten

Het resultaat wat je mag verwachten:

acceptatie over ontstane situatie
inzicht in het gezamenlijke belang
inzicht in factoren en belangen omtrent thema
gezamenlijk perspectief
relevante processen hierop aangepast
borgen en monitoren gezamenlijke proces

Waarom de Coachtrain?

Wij richten elk traject in passend bij jullie situatie en vraag. Door de jaren heen hebben we al veel organisaties mogen begeleiden uit diverse sectoren.

Het opbouwen van vertrouwen, helder en oprecht communiceren en het definiëren van duidelijk haalbare en realistische doelen, bepalen onder andere jullie ontwikkelstap(pen). Het hebben van een stip op de horizon waar je achterstaat is erg inspirerend en zorgt vaak voor focus en een prettige sfeer. Alle dagelijkse keuzes hebben impact op jullie succes als team op de lange termijn.

Tijdens dit gehele pad is de ondersteuning van deskundige coaches erg waardevol. Ervaren procesbegeleiders, die verstand hebben van processen op het gebied van strategie bepalen, het inrichten van effectieve uitvoeringsprocessen en van de verschillende communicatievormen. Dat is wat we jullie bieden.

We leren je graag beter kennen.

Neem contact met ons op!

Bel Marijke

Bel Andrew