Professionele ontwikkeling voor organisaties.

Binnen jullie organisatie werken mensen die samen er voor willen gaan. De ontwikkeling van al deze mensen samen is van grote invloed op de professionele ontwikkeling van de gehele organisatie. Daarom vinden jullie het ook belangrijk om de ontwikkeling van jullie medewerkers op een logische en passende wijze te koppelen aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit klinkt heel logisch, maar hoe je hierin een organisatie brede koers kunt bepalen en uitrollen in lijn met de missie van de organisatie, vergt kennis, aandacht, energie en tijd. Hierin succesvol zijn geeft een boost aan het welzijn van de medewerkers en versterkt de organisatie en dat straalt uit naar klanten. Dat noemen wij groeien mét impact. Dit proces doorlopen met ervaren coaches aan je zijde, dat is wat wij je graag bieden.

Opbouw traject

 1. Inventarisatiefase, waarin de basis van onze samenwerking wordt verkend en het ontwikkelingsverhaal van de organisatie centraal staat vanuit de volgende niveaus:
  • Visie en besluitvorming
  • Koers en kaders
  • Processen en rollen (formeel en informeel)
  • Waarden op papier en in de dagelijkse praktijk
  • Denk, – en gedragspatronen (belemmerend of bevorderend)
  • Aanwezige kennis en kracht (talent)
  • Communicatiestijlen en praktijkvaardigheden
  • Meespelende belangen, dilemma’s, groepsdynamiek, cultuuraspecten, etc.
 2. Procesinrichting, waarbij de inzichten, observaties uit de inventarisatiefase samen vertaald worden naar een passend ontwikkelproces met realistische korte en lange termijndoelstellingen
 3. Bewustwordingsfase, waarin de thema’s die in het proces spelen samen verkend worden vanuit theorie, ervaringen en mogelijkheden.
 4. Besluitvormingsfase, waarin we betrokkenen ondersteunen om met elkaar concrete afspraken te maken en processen in te richten naar aanleiding van de nieuwe inzichten en doelstellingen.
 5. Uitvoeringsfase, waarin we op allerlei manieren kunnen coachen en trainen (zie ook Organisatietraining)
 6. Borgingsfase, waarin de ontwikkeling voor de langere termijn gemonitord wordt.
  •  

Resultaten

Het resultaat wat je mag verwachten:

heldere vertaling van missie, visie en waarden
optimale procesinrichting van organisatie
gezamenlijke ontwikkelgerichte focus
manier van werken sluit aan bij gewenste koers

Waarom de Coachtrain?

Wij richten elk traject in passend bij jullie situatie en vraag. Door de jaren heen hebben we al veel organisaties mogen begeleiden uit diverse sectoren.

Het opbouwen van vertrouwen, helder en oprecht communiceren en het definiëren van duidelijk haalbare en realistische doelen, bepalen onder andere jullie ontwikkelstap(pen). Het hebben van een stip op de horizon waar je achterstaat is erg inspirerend en zorgt vaak voor focus en een prettige sfeer. Alle dagelijkse keuzes hebben impact op jullie succes als team op de lange termijn.

Tijdens dit gehele pad is de ondersteuning van deskundige coaches erg waardevol. Ervaren procesbegeleiders, die verstand hebben van processen op het gebied van strategie bepalen, het inrichten van effectieve uitvoeringsprocessen en van de verschillende communicatievormen. Dat is wat we jullie bieden.

We leren je graag beter kennen.

Neem contact met ons op!

Bel Marijke

Bel Andrew