ambities waarmaken voor organisaties.

Jullie hebben als organisatie besloten waar jullie voor willen gaan de komende jaren. En nu willen jullie deze ambities samen waar gaan maken. Misschien hebben jullie een hoger doel voor ogen met een maatschappelijke insteek, willen jullie marktleider worden of willen jullie op een innovatieve manier jullie samenwerking of dienstverlening vorm en inhoud geven met elkaar. Kortom jullie weten waar jullie voor gaan (en ook waarom), maar jullie realiseren je ook dat je samen nog een weg te gaan hebt. Jullie ambities vormen de start van een organisatie breed proces, waarin strategie, cultuur, – en structuuraspecten succesvol met elkaar in verbinding moeten staan om succesvol te zijn.

Opbouw traject

  1. Intakegesprek waarin de basis van onze samenwerking wordt verkend en jullie gezamenlijke motivatie en ambitie worden doorgenomen
  2. Bewustwordingsfase waarin jullie deze ambitie koppelen aan jullie gezamenlijk verhaal vanuit verleden- heden- toekomst, vanuit verschillende invalshoeken (missie, identiteit, waarden, rollen, kennis, vaardigheden, gedrag en situatie)
  3. Strategiefase waarin er met elkaar een passende koers uitgezet wordt vanuit de uitkomsten van de bewustwordingsfase en jullie dagelijkse praktijk
  4. Uitvoeringsfase waarin we jullie desgewenst kunnen ondersteunen en inspireren
  5. Borgingsfase waarin jullie ons kunnen inschakelen om de focus scherp te houden

Resultaten

Het resultaat wat je mag verwachten:

een uitgestippeld pad naar jullie 'hoger doel'
kaders en subdoelen zijn bepaald
samenwerkingsprocessen zijn helder
besluitvormingsprocessen zijn helder
mensen handelen bewust binnen de organisatie
valkuilen en triggers worden herkend

Waarom de Coachtrain?

Wij richten elk traject in passend bij jullie situatie en vraag. Door de jaren heen hebben we al veel organisaties mogen begeleiden uit diverse sectoren.

Het opbouwen van vertrouwen, helder en oprecht communiceren en het definiëren van duidelijk haalbare en realistische doelen, bepalen onder andere jullie ontwikkelstap(pen). Het hebben van een stip op de horizon waar je achterstaat is erg inspirerend en zorgt vaak voor focus en een prettige sfeer. Alle dagelijkse keuzes hebben impact op jullie succes als team op de lange termijn.

Tijdens dit gehele pad is de ondersteuning van deskundige coaches erg waardevol. Ervaren procesbegeleiders, die verstand hebben van processen op het gebied van strategie bepalen, het inrichten van effectieve uitvoeringsprocessen en van de verschillende communicatievormen. Dat is wat we jullie bieden.

We leren je graag beter kennen.

Neem contact met ons op!

Bel Marijke

Bel Andrew