ambities waarmaken voor organisaties.

Jullie hebben als organisatie besloten waar jullie voor willen gaan de komende jaren. En nu willen jullie deze ambities samen waar gaan maken. Misschien hebben jullie een hoger doel voor ogen met een maatschappelijke insteek, willen jullie marktleider worden of willen jullie op een innovatieve manier jullie samenwerking of dienstverlening vorm en inhoud geven met elkaar. Kortom jullie weten waar jullie voor gaan (en ook waarom), maar jullie realiseren je ook dat je samen nog een weg te gaan hebt. Jullie ambities vormen de start van een organisatie breed proces, waarin strategie, cultuur, – en structuuraspecten succesvol met elkaar in verbinding moeten staan om succesvol te zijn.

Opbouw traject

  1. Intakegesprek waarin de basis van onze samenwerking wordt verkend en jullie gezamenlijke motivatie en ambitie worden doorgenomen
  2. Bewustwordingsfase waarin jullie deze ambitie koppelen aan jullie gezamenlijk verhaal vanuit verleden- heden- toekomst, vanuit verschillende invalshoeken (missie, identiteit, waarden, rollen, kennis, vaardigheden, gedrag en situatie)
  3. Strategiefase waarin er met elkaar een passende koers uitgezet wordt vanuit de uitkomsten van de bewustwordingsfase en jullie dagelijkse praktijk
  4. Uitvoeringsfase waarin we jullie desgewenst kunnen ondersteunen en inspireren
  5. Borgingsfase waarin jullie ons kunnen inschakelen om de focus scherp te houden

Resultaten

Het resultaat wat je mag verwachten:

een uitgestippeld pad naar jullie 'hoger doel'
kaders en subdoelen zijn bepaald
samenwerkingsprocessen zijn helder
besluitvormingsprocessen zijn helder
mensen handelen bewust binnen de organisatie
valkuilen en triggers worden herkend

Waarom de Coachtrain?

Wij passen elk traject aan jouw persoonlijke situatie en vraag aan. Door de jaren heen hebben we al een hoop ambitieuze professionals mogen begeleiden uit uiteenlopende bedrijven en sectoren. We gaan betrokken, deskundig, oprecht en doeltreffend te werk. Zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen en de volgende stap in jouw leven kunt maken.

Tijdens dit proces is het beschikbaar zijn van deskundige sparringpartners erg waardevol. Ervaren coaches waarmee jullie je verdiepende vragen, (complexe) dillema’s en uitdagingen kunnen bespreken. Partners die een spiegel voorhouden, openminded zijn en creatief in hun denken, en die verstand hebben van processen op het gebied van strategie bepalen, het inrichten van effectieve processen en van de verschillende communicatievormen. Dat is wat we jullie bieden.

We leren je graag beter kennen.

Neem contact met ons op!

Bel Marijke

Bel Andrew