Cookies toestaanMeer info over de cookies

Speakers Corner

afspraak vrijblijvend contact opnemen

De Coachtrain Speakers Corner

De term sparren is afkomstig uit de wereld van de vechtsport. Het is een vorm van trainen, oefenen met gelijkwaardige partners. Binnen organisaties wordt deze term gebruikt om aan te geven dat de ervaring en kennis van partijen gedeeld en gebruikt kunnen worden om ontwikkeling en co-creatie te bevorderen.

De Coachtrain Speakers Corner als gast bij jouw organisatie?

Wanneer De Coachtrain samenwerkt met organisaties bieden we sparringsessies aan op verschillende manieren. De Speakers Corner is een kostenneutraal concept, voor organisaties waar wij graag met plezier mee samenwerken. Binnen deze inspirerende sparringsessies bieden wij het ontvangende bedrijf en hun gasten alle ruimte om:

 • Samen op te trekken
 • Praktijkervaringen te delen
 • Samen te ontwikkelen (co-creatie)
 • Dilemma's te bespreken en elkaar vragen te stellen
 • De tijdgeest te verbinden met actuele organisatieontwikkelingsprocessen
   

De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste opbouw:

 • Ontvangst
 • Inleiding op het thema door de Coachtrain
 • Speakers Corner (waarbij 1 of 2 deelnemers hun toehoorders al sparrend inspireren, uitdagen of onderhouden met hun praktijkverhaal rondom het thema)
 • Interactief onderdeel rondom het dagthema verzorgd door de Coachtrain
 • Mogelijkheid voor de ontvangende organisatie voor een afsluiting met hun gasten
   

Lijkt het je leuk om de Speakers Corner bij jou op het bedrijf te laten plaatsvinden?
Neem dan contact op met Marijke Scheenloop 06 33031450.


De Coachtrain als inhoudelijke sparringpartner:

Inhoudelijk Sparringsessies op het gebied van Waarden Bewust Ontwikkelen en Communiceren binnen organisaties. Bij deze Sparringsessies zetten wij onze kennis, deskundigheid en ervaring in om samen met Directie/Management/HRM en/of beleidsadviseurs bedrijf strategische vraagstukken uit te diepen en deze te verbinden aan de meest logische vervolgstappen.


De Coachtrain als verbindend gespreksleider:

Sparringsessies waarbij we met name het proces van de deelnemers regisseren en stimuleren. Bij deze Sparringsessies kiezen de deelnemers vooraf een gezamenlijk doel of thema. Wij zorgen ervoor dat iedereen optimaal tot zijn/haar recht komt als sparringpartner, waardoor het effect en de meerwaarde van dit soort bijeenkomsten voor de toekomst geborgd wordt. Wij verbinden, inspireren en dagen mensen uit om in oprechte verbinding toe te werken naar het gewenste resultaat.

Deel
Speakers Corner | De Coachtrain - © 2020 website by gosidesign