Cookies toestaanMeer info over de cookies

Intervisiebijeenkomsten

afspraak vrijblijvend contact opnemen

 

De Coachtrain Intervisiebijeenkomsten: even tijd nemen voor jezelf!

Als leidinggevende, HRmanager of stafadviseur kom je op de werkvloer allerlei keuzemomenten tegen, van kleine beslissingen tot grote dilemma’s. Vanuit Zelfbewust Leiderschap hierin je eigen koers scherp voor ogen hebben en hiernaar handelen blijkt in de praktijk best een hele klus.

Hoe doe je dat? Hoe blijf je bij jezelf? Hoe houd jij balans in je leven? Hoe weet je of je keuze echt bij jou past? Hoe blijf je bezield richting geven, ook als de omgeving en de situatie verandert of als er door de organisatie een andere koers leidend wordt of hier juist veel onduidelijkheid over is?

Zijn dit vragen waar je wel eens bij stil staat? Misschien ben je hier al heel actief mee bezig (geweest) – voor jezelf, met collega’s, in coaching, of tijdens de leergang Zelfbewust  Leiderschap of een andere opleiding; misschien ook helemaal niet, maar ben je wel geprikkeld door deze vragen?

We nodigen je uit om even tijd te nemen voor jezelf. Even buiten de normale werksituatie en de dagelijkse drukte stilstaan bij je keuzes, bijvoorbeeld. Of nog mooier: het erover hebben met anderen die helemaal buiten jouw situatie staan, die met een frisse blik met je mee kunnen kijken. Andere professionals die weliswaar buiten de situatie staan, maar tóch begrijpen waar je tegenaan loopt, omdat ze ongetwijfeld soortgelijke dilemma’s in een ander jasje tegenkomen. In gesprek gaan, reflecteren, niet alleen om over knelpunten te sparren, maar ook om je successen te delen wanneer het je lukt om op je eigen koers te blijven.

Van bewustworden, naar keuzes maken, naar handelen!

Ook in in 2018 organiseren we  De Coachtrain Intervisiebijeenkomsten. In een intervisiegroep komt een selecte club mensen met verschillende achtergronden vier keer per jaar samen, om onder leiding van een of twee coaches van De Coachtrain stil te staan bij situaties uit hun eigen dagelijkse praktijk. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten plannen we met iedere deelnemer een gesprek om te  verkennen wat iedereen verwacht of zou willen ervaren in de intervisiebijeenkomsten.

Ook kunnen we hierdoor rekening houden met de ervaring die iedereen al dan niet al heeft met De Coachtrain en de uitgangsgedachte bij Zelfbewust Leiderschap en Waardenbewust Ondernemen. De intervisiebijeenkomsten zijn geschikt voor mensen die ons en onze methodieken al kennen, maar zeker ook voor mensen die hiermee nog niet bekend zijn.

De start
We starten op donderdagmiddag 18 januari 2018 in Eindhoven, op onze vestiging in Eindhoven, aan de Schootsestraat 14, bij Strijp S. De overige data voor deze reeks zijn ook al bekend, te weten 12 apil, 27 september en 22 november van 13.30 tot 16.30 uur. Met de mogelijkheid om met ons te lunchen vanaf 13.00 uur. Al naar gelang de inschrijvingen zullen er nieuwe groepen gestart worden.

Interesse voor de intervisiebijeenkomsten in 2018?
We nodigen je graag uit voor een verkennend intakegesprek, waarin we je meenemen in onze visie, begeleiding en opzet van deze bijeenkomsten en we jouw mogelijke ontwikkelingsdoelen en motivatie voor deze vorm van intervisie bespreken. Na afloop besluit je of je daadwerkelijk mee gaat doen. 

Kosten
Voor onze begeleiding tijdens en rondom de 4 intervisiebijeenkomsten in 2018 vragen we je organisatie in totaal € 500,- exclusief btw bij te dragen. Hierbij is ook het intakegesprek en tussentijdse telefonische of online sparring inbegrepen in de context van deze bijeenkomsten (inclusief een lichte lunch voorafgaand aan de bijeenkomsten). Voor meer informatie of het plannen van een intakegesprek kun je ons bereiken via info@decoachtrain.nl of bellen naar 06-33031450 (Marijke Scheenloop).

Op verzoek kunnen we ook in-company collegiale Intervisiebijeenkomsten begeleiden. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden samen te onderzoeken.

Deel
Intervisiebijeenkomsten | De Coachtrain - © 2018 website by gosidesign