Cookies toestaanMeer info over de cookies

Intervisiebijeenkomsten

afspraak vrijblijvend contact opnemen

 

De Coachtrain Intervisiebijeenkomsten: durft u tijd te nemen voor uzelf?

Als leidinggevende, HRmanager of stafadviseur komt u op de werkvloer allerlei keuzemomenten tegen, van kleine beslissingen tot grote dilemma’s. Vanuit Zelfbewust Leiderschap hierin uw eigen koers scherp voor ogen hebben en hiernaar handelen blijkt in de praktijk best een hele klus.

We nodigen u uit om hier gepland tijd voor te nemen samen met anderen binnen of buiten uw organisatie. Even buiten de normale werksituatie en de dagelijkse drukte stilstaan bij uw keuzes en gedrag.  Samen in gesprek gaan, reflecteren, nieuwe mogelijkheden verkennen, nieuw gedrag uitproberen. 

Van bewust worden, naar keuzes maken, naar handelen!

Ook in in 2019 organiseren we  De Coachtrain Intervisiebijeenkomsten. In een intervisiegroep komt een selecte club mensen (6 - 8 personen), om onder begeleiding van een of twee coaches van De Coachtrain stil te staan bij situaties uit hun eigen dagelijkse praktijk. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten plannen we met iedere deelnemer een gesprek om te verkennen wat iedereen verwacht of zou willen ervaren in de intervisiebijeenkomsten.

Interesse voor de intervisiebijeenkomsten in 2019?
We nodigen u graag uit voor een verkennend intakegesprek, waarin we u meenemen in onze visie, begeleiding en opzet van deze bijeenkomsten. Na afloop besluit u of u daadwerkelijk mee gaat doen. 

Voor meer informatie of het plannen van een intakegesprek kunt u ons bereiken via info@decoachtrain.nl of bellen naar 06-33031450 (Marijke Scheenloop).

Wij faciliteren ook bij verschillende organisaties op verzoek in-company collegiale Intervisiebijeenkomsten. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden samen te onderzoeken.

Deel
Intervisiebijeenkomsten | De Coachtrain - © 2019 website by gosidesign