Cookies toestaanMeer info over de cookies

Procesbegeleider bij duurzame organisatieveranderingen

Procesbegeleider bij duurzame organisatieveranderingen

Voor iedereen die vanuit zijn of haar rol  wil onderzoeken hoe  je, vanuit meervoudig perspectief, professionele begeleiding en regie kunt bieden op strategisch, intersociaal en operationeel niveau. 

startdatum: 21 september 2020 - 5 bijeenkomsten
locatie: Eindhoven
prijs: € 1675

Inleiding:

Duurzame veranderingen vragen om een grote wendbaarheid en betrokkenheid van mensen in alle lagen van organisaties. De juiste keuzes maken in lijn met het groter geheel blijkt van essentieel belang. Succesvolle strategische keuzes gaan hand in hand met de juiste functionele aanpassingen en verbindende communicatie tussen alle betrokkenen. Hieruit blijkt dat duurzaam veranderen begint met Bewustwording. In onze Coachtraining “Procesbegeleider bij duurzame organisatieveranderingen”:

 • Krijg je helder inzicht in wat je allemaal moet weten of onderzoeken om een duurzame organisatieverandering te kunnen begeleiden.
 • Leer je vanuit een strategisch koers het beleid in processen te identificeren, ontwerpen en beheersen vanuit de gewenste resultaten en anderen hierin te betrekken.
 • Leer je hoe je vanuit meervoudig perspectief regie kunt voeren, belangen en consequenties boven tafel kunt krijgen en steekhoudende adviezen kunt geven
 • Weet je hoe je de inzichten en talenten van mensen binnen teams kunt benutten en verbinden met de gezamenlijke koers
 • Leer je de volwassenheid van de organisatie of team te herkennen en hiermee rekening te houden in je procesbegeleiding 

Resultaat:

 • Je kunt vanuit overstijgend en meervoudig perspectief op alle procesdomeinen binnen een organisatie een waardevolle bijdrage leveren bij duurzame veranderprocessen 
 • Je kunt bewustwording creëren rondom alle voorkomende thema’s die meespelen rondom duurzame veranderingen binnen organisaties
 • Je staat vanuit authenticiteit en deskundigheid in verbinding met anderen in het veranderproces

Opbouw"

 • Intakegesprek (online of live) waarin je persoonlijke achtergrond, je kennis en motivatie besproken worden en je voor jezelf persoonlijke ontwikkeldoelen vastlegt. 
 • 5 interactieve dagen met collega’s uit diverse organisaties (6-10 deelnemers) onder begeleiding van 2 ervaren coaches/trainers.
 • E-learning omgeving met reflectie-opdrachten
 • Coachtraindagen: 21 september, 13 oktober, 9 en 10 november 2020 en 19 januari 2021
 • Afrondingsgesprek (online of live) waarin we op inhoud evalueren (in hoeverre heeft deze Coachtraining je gebracht tot je gewenste doelen) en reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling (qua gedrag en houding). 

Deze opleiding is eventueel ook incompany op brancheniveau te verzorgen door ons. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

inschrijfformulier

Opleidingen | De Coachtrain - © 2020 website by gosidesign