Cookies toestaanMeer info over de cookies

Leergang Zelfbewust Leiderschap

Leergang Zelfbewust Leiderschap


Voor  iedere leidinggevende, coördinator, projectleider, bestuurder of stafadviseur die buiten de gebaande paden zichzelf verder wil ontwikkelen en verbinden vanuit het thema Zelfbewust Leiderschap.

 

startdatum: 28 september 2020 - 8 bijeenkomsten
locatie: Valkenswaard
prijs: € 3600

Inleiding 

De leergangcyclus ‘Zelfbewust Leiderschap’ is een ontdekkingsreis naar waarden, kernkwaliteiten en ontwikkelingskansen voor jezelf en je organisatie. Je eigenheid, persoonlijk verhaal en gewenste toekomst worden telkens verbonden met inzichten, leerstijlen en theorieën, maar ook gekoppeld aan ervaringen van de andere deelnemers. De verbinding met jezelf, met wat je doet, waarom je dat doet en met wie je dat doet, staat centraal. 

Resultaat: 

    Professionaliteit:

 • Leren is voor jou een cyclisch proces, waarin je ervaart dat delen en integreren van nieuwe ontwikkelingen blijft boeien
 • Je staat in open verbinding met je omgeving om te spiegelen, af te stemmen en daar waar wenselijk bij testuren
 • Je weet waar je voor staat en met welke kwaliteiten, eigenschappen en kernwaarden je dit krachtig wilt en kunt brengen
 • Je bent in staat om je eigen koers te bepalen en ervaart verantwoordelijkheid om deze te toetsen op haalbaarheid en realiteit

Ondernemerschap:

 • Je hebt plezier en vertrouwen in je eigen kunnen en kunt dit op overtuigende wijze delen met anderen
 • Je bent in staat om, zelf of samen met anderen, creatief om te gaan met bestaande theorieën, instrumenten, modellen en concepten. Je schept voor je zelf daardoor de ruimte om nieuwe benaderingswijzen, mogelijkheden en toepassingen te ontdekken
 • Je gebruikt je kennis en kunde om proactief te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te leveren. Je volgt daarin je eigen koers en durft buiten gebaande paden te treden.
 • Je onderhoudt je bestaande netwerk en bent in staat nieuwe relaties aan te gaan vanuit het geloof in de kracht van diversiteit, waardoor je netwerk in beweging blijft.

Keuzemanagement:

 • Je hebt inzicht in onderliggende mechanismen, voorkeurspatronen die van invloed zijn op je denken, voelen en handelen
 • Je beschikt over het vermogen om op basis van kernwaarden passende keuzes te maken
 • Je bent in staat om jouw keuzes te verbinden met die van je omgeving
 • Je weet hoe je anderen kunt ondersteunen in keuzeprocessen en hoe je bij groepsbeslissingen het keuzeproces kunt begeleiden

 Communicatie:

 • Je draagt bij aan een ontwikkelingsgerichte sfeer door in je communicatie de nadruk te leggen op authenticiteit, gezamenlijke waarden, kaders en doelen
 • Je    bent    bewust    van    de    mogelijkheden    van    je    verbaal    en    non--­verbaal gedragsrepertoire. Je weet waarom je dingen doet, hoe je dat doet en welk effect dat heeft op anderen. Dit inzicht zorgt voor meer communicatieve zelfsturing
 • Je communiceert met passie vanuit je waarden en weet anderen hierdoor te motiveren en inspireren
 • Je weet verbindingen met anderen te bewerkstelligen en deelt je visie, kennis en ervaring. Hierdoor kun je je eigen ontwikkelingscyclus in beweging houden en een bijdrage leveren aan die van anderen.

Opbouw:

 • Intakegesprek (online of live) waarin je persoonlijke achtergrond, je kennis en motivatie besproken worden en je voor jezelf persoonlijke ontwikkeldoelen vastlegt. 
 • 8 interactieve dagen met collega’s uit diverse organisaties (6-12 deelnemers) onder begeleiding van 2 ervaren coaches/trainers.
 • Coachtraindagen: 28 en 29 september, 12 oktober, 2 2 november, 7 en 8 december, 18 januari 2021, 8 februari 2021
 • 2 coachingsessies  vooraf en/of tussendoor om individuele thema’s verder uit te diepen
 • Afrondingsgesprek (online of live) waarin we op inhoud evalueren (in hoeverre heeft deze leergang je gebracht tot je gewenste doelen) en reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling (qua gedrag en houding). ​

Kosten:

3600 euro per persoon, exclusief BTW (inclusief syllabus , gebruik online interactief platform + lunches)

 

inschrijfformulier

Opleidingen | De Coachtrain - © 2020 website by gosidesign