Cookies toestaanMeer info over de cookies

Teamcoaching

afspraak vrijblijvend contact opnemen

Wij bieden professionele en inspirerende Teambegeleidingstrajecten aan, gericht op het bevorderen van zelfsturing, samenwerking en teamleren van medewerkers. Alle programma’s zijn een combinatie van kennis vergaren (intellectueel leren) en beleven (ervaringsleren). Onze programma’s zijn direct in de praktijk toe te passen, en opgedane kennis en ervaring blijft bij. We zorgen niet alleen voor een verandering in houding, maar bieden vervolgens ook handvatten om in een nieuwe situatie - buiten de eigen comfortzone - te kunnen functioneren.

Opbouw
Om een goede basis te bewerkstelligen en het vertrouwen van alle deelnemers op te bouwen, is het belangrijk om zo snel mogelijk tot afstemming te komen met elkaar. Hierdoor zal de rest van het proces gemakkelijker verlopen en neemt de kwaliteit en acceptatiebeleving toe. Om deze reden willen we alle deelnemers tijdens en na het traject ruimte bieden om een verantwoordelijke mede-eigenaar van het proces te zijn.

Werkwijze
Doel bijeenkomsten:
Het versterken van zelfbewust leiderschap, het stimuleren van optimale samenwerking, ontwikkeling en plezierbeleving. De teamleden onderzoeken de mogelijkheden en instrumenten om zelfstandig te handelen en geïnspireerd te blijven. Zij ontwikkelen een houding waarin nieuwsgierigheid, reflectie, initiatief, lef, authenticiteit, confrontatie en het ontwikkelen van het eigen leervermogen centraal staan. Dit zijn competenties die nodig zijn in een organisatie waar verandering een vast gegeven is en de interactie met klanten en samenwerking met collega’s het succes bepalen.

Gewenst resultaat:
Ieder teamlid weet waar de functieteams afzonderlijk en samen voor gaan en kan dat vertalen en uitdragen in lijn met de organisatiekoers. Er wordt helder gecommuniceerd over wederzijdse verwachtingen en men durft elkaar op een constructieve wijze aan te spreken vanuit gezamenlijk gekozen werkwaarden. Ieder weet wat hij of zij nodig heeft om plezier te beleven in het werk. Men weet wat werken vanuit ‘persoonlijk leiderschap’ inhoudt en is volop in ontwikkeling om dit voor zichzelf op effectieve wijze vorm en inhoud te geven. Samen optrekken en ontwikkelen is meer vanzelfsprekend!

Stap 1:
Voorgesprek met leidinggevende(n), waarin de vertaling van de organisatiekoers in een continue veranderende omgeving naar een heldere koers voor dit team vertaald wordt. Deze koers is kaderbepalend tijdens de bijeenkomsten met het team. Ook wordt in dit gesprek de samenwerking, vorm en inhoud van de begeleiding helder besproken.

Stap 2:
De uitkomsten uit bovengenoemd gesprek worden door de Coachtrain vertaald in een concrete plan van aanpak voor de inhoud en vorm van de teambijeenkomsten, welke door leidinggevende wordt geaccordeerd. Leidinggevende informeert het team hierover voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.

Stap 3:
Uitvoering van gezamenlijke teamcoaching bijeenkomsten/workshops met tussentijdse evaluatiemomenten.

Stap 4:
Evaluatie

Deel
Teamcoaching | De Coachtrain - © 2019 website by gosidesign