Cookies toestaanMeer info over de cookies

Indviduele Coaching

afspraak vrijblijvend contact opnemen

Tijdens een intakegesprek verkennen en bepalen wij samen de doelstellingen en ambities en dan ontwikkelen wij een strategie om deze te bereiken. Na goedkeuring start het traject dat wordt opgebouwd uit meerdere fases:

  1. In de eerste fase richten we ons op bewustwording van onderliggende mechanismen, patronen die van invloed zijn op het huidige denken, voelen en handelen van de gecoachte in het kader van de gestelde resultaatwensen/doelen. Door middel van verdiepingsgesprekken en opdrachten wordt actief op zoek gegaan naar datgene dat belangrijk is in het kader van de doelstellingen. Ook worden in deze fase de 'triggers' die een verstorend effect kunnen hebben hierop of die de gecoachte in 'valkuilen' kunnen laten lopen opgespoord.
  2. In de tweede fase gaan we op zoek naar alternatieve benaderingen en keuzemogelijkheden om de gecoachte te ondersteunen in het ontwikkelingsproces vanuit Persoonlijk Leiderschap.
  3. In de derde en laatste fase van dit traject trainen we desgewenst door middel van rollenspel en reflectie vanuit praktijksituaties het beïnvloedend vermogen van de gecoachte.

Deze drie fases kunnen door elkaar lopen, afhankelijk van praktijkinbreng en de verschillende thema's. We schatten vooraf in hoeveel bijeenkomsten het traject duurt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met eventuele evaluatiebijeenkomsten met de betrokken leidinggevende. Na afronding van het traject volgt na ongeveer 3 maanden nog een borgingsessie.

Individuele coaching betekent voor ons een one-to-one of two-to-one (duocoach) gespreksvorm, waarbij aandacht en vertrouwelijkheid gegarandeerd zijn.

Deel
Indviduele Coaching | De Coachtrain - © 2019 website by gosidesign