Cookies toestaanMeer info over de cookies

Coaching/ training

afspraak vrijblijvend contact opnemen

In al onze trajecten staat net als in onze naam Coaching voorop. Coaching staat voor ons voor het faciliterend proces waarin Bewustwording gecreëerd wordt in dialoog met elkaar. Afhankelijk van de doelstellingen en kaders die vooraf zijn afgesproken zetten wij ons in om datgene wat als belangrijk wordt ervaren boven tafel te krijgen. Van hieruit ontstaat een bredere kijk en ervaren mensen meer of nieuw perspectief.

Coaching is geen therapie, coaching gaat uit van wat er is en opent de weg naar meer succesvolle zelfbewuste keuzes en handelen passend bij wie je bent.

Coaching is geen training. We volgen geen vast stappenplan of hoofdstukken van een theorieboek. Integendeel, we verkennen samen met onze klanten hun eigen denk-, gevoel-, en gedragspatronen, waardoor uitdagingen en mogelijkheden inzichtelijk worden binnen de gestelde context. Wanneer hierna de meest passende keuzes gemaakt worden en binnen de dagelijkse praktijk in het handelen nog knelpunten ontstaan, behoort het gericht trainen van bewust gekozen gedrag uiteraard tot onze dienstverlening. Eerst coachen dan trainen, de Coachtrain.

Kenmerkend in onze aanpak is dat de focus binnen een begeleidingstraject niet alleen ligt op veranderen van gedrag, maar dat de veranderingen juist gestimuleerd en bekrachtigd worden vanuit de beleving, persoonlijke kracht en het keuzebewustzijn. Hierdoor ervaren onze cliënten het perspectief om vanuit hun eigen koers te kiezen voor een passend ontwikkelingsproces, met bijbehorend gedrag en communicatie. Het effect op lange termijn van deze vorm van coaching is hiermee meer vanzelfsprekend.

Hoe meer mensen vanuit kernwaarden handelen en communiceren, hoe flexibeler en creatiever ingespeeld kan worden op veranderingen! Dat maakt dat deze vorm van coachen geschikt is om ingezet te worden op individueel, groeps- of team- en organisatiebreed niveau.

Onze eigen kookworkshop kan een stimulerend en verrijkend onderdeel van het coachingtraject zijn.​

Deel
Coachen / trainen | De Coachtrain - © 2019 website by gosidesign