Cookies toestaanMeer info over de cookies

Coachen

afspraak vrijblijvend contact opnemen

De Coachtrain biedt coaching en training aan om mensen binnen organisaties te ondersteunen in logische ontwikkelingsstappen. Bewustworden - Keuzes maken - Handelen!!

 • Vaststellen uitgangssituatie en doelen
 • Bepalen visie, missie, koers en/of kernwaarden
 • Verbinden waarden aan beleving en mogelijkheden
 • Bewust worden van passende keuzes
 • Ondernemen van logische acties
 • Trainen van vaardigheden

Coaching thema's:

 • Persoonlijk Leiderschap (je keuzes verbinden aan wie je bent, waar je voor staat in contact met je omgeving)
 • Samenwerken en communiceren
 • Persoonlijke ontwikkeling begeleiden in je organisatie
 • Organiseren en regisseren
 • Zelfbewust Leiding geven
 • Ondernemen en creëren
 • Omgaan met emoties van jezelf en anderen
 • Balans werk & prive
 • Voorkomen en herstellen van een Burn-out
 • Vinden van een nieuwe baan/functie

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Het is bij uitstek hét moment om na te denken over de plannen voor volgend jaar. Bij deze plannen hoort voor veel organisaties ook de (persoonlijke) ontwikkeling van werknemers. Hiervoor is elk jaar de ESF Duurzame Inzetbaarheid regeling beschikbaar, welke in het najaar kan  worden aangevraagd.

ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieert de kosten van een extern advies dat gericht is op het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers.

Concreet dient het advies gericht te zijn op één van de volgende thema's:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het subsidiepercentage is meestal 50%. De subsidiabele kosten bedragen min € 12.000,- en max € 20.000,- wat neer komt op een subsidiebedrag van respectievelijk min € 6.000,- en max € 10.000,-.

 

Neem contact met ons op
We onderzoeken graag samen de mogelijkheden.
Er is over het algemeen veel animo voor een dergelijke subsidieregeling. Een voortijdige sluiting wegens budgetuitputting is dan ook waarschijnlijk. Ons advies is om de subsidie zo snel mogelijk na opening in te dienen. Hiervoor maken wij graag ruimte in onze agenda.

Deel
Coachen | De Coachtrain - © 2019 website by gosidesign