Cookies toestaanMeer info over de cookies
Terug naar het overzicht

Gemma Voss, CEO Clinical Trial Center Maastricht

We kwamen voor de eerste keer in aanraking met De Coachtrain toen we als management team van CTCM op zoek gingen naar professionele begeleiding. We merkten dat er soms escalaties waren of op de loer lagen, en deze wilden we zoveel mogelijk voorkomen.

Via via kwamen we in aanraking met de Coachtrain, en zij spraken ons direct aan – vooral omdat ze direct het bewustwordingsproces in gang zetten. Zelf was ik nog niet zo lang Directeur, ik was druk bezig me hierin te ontwikkelen en zat echt in de rationele modus – of in termen van ‘de driehoek’, de structuurmodus. Andrew en Marijke maakten me bewust van mijn eigen kader, en wat daarbuiten allemaal nog te vinden was…

Door de jaren heen hebben Andrew en Marijke ons erin begeleid om onszelf, ons managementteam, maar ook ons hele bedrijf beter te leren kennen. Hierin hebben we door de jaren heen echt een proces doorgemaakt, waarin de Coachtrain met ons meegegroeid is. Andrew en Marijke hebben ons zodanig meegenomen in het waardenbewust ondernemen, dat dit stapje voor stapje steeds meer vanzelfsprekend is geworden. Dit begon bij het gezamenlijk onderkennen van onze waarden, maar voerde nog veel verder dan dat, zodat we de waarden steeds meer zijn gaan uitstralen naar onszelf, onze medewerkers en naar klanten. De waarden zijn steeds meer gaan ‘leven’ en we zetten deze op verschillende manieren in. Onze belangrijkste kernwaarde ‘partnerschap’ stralen we uit naar klanten, maar ook naar elkaar binnen ons bedrijf. Andrew en Marijke hebben ons hierin niet alleen ontzettend veel geleerd, maar ook waardevolle suggesties geboden om dit te verankeren en écht eigen te maken.

Het Waardenbewust Ondernemen is ontzettend waardevol gebleken binnen onze organisatie, en ik kan het iedereen aanraden. Wanneer je bereid bent je eigen kaders wat los te laten en investeert in het Waardenbewust ondernemen kunnen deze waarden houvast bieden. Het geeft ons een gezamenlijke koers waar we verder mee kunnen. Als managementteam zijn we alert op het uitdragen en borgen van onze filosofie. Wanneer we beslissingen maken, pakken we regelmatig onze waardendriehoek erbij.

Het feit dat de Coachtrain op verschillende manieren de mogelijkheid biedt om het waardenbewustzijn te stimuleren, is erg prettig. Inmiddels hebben verschillende mensen binnen CTCM de Leergang Zelfbewust Leiderschap gevolgd. Andrew en Marijke hebben een inspiratiedag georganiseerd, en alle leden van het managementteam hebben ongeveer eens in de twee maanden een gesprek met de Coachtrain. Allemaal vanuit onze waarden, maar steeds weer op een andere manier.

Zo blijf je scherp en blijf je hier steeds heel bewust mee bezig, ook al kunnen we nu wel zeggen dat we bij CTCM werken met een club mensen die het heel vanzelfsprekend vindt om vanuit onze waarden samen op te trekken. Onze medewerkers en managers – over het algemeen een jonge, ontvankelijke populatie - voeden we op in het waardenbewust ondernemerschap en onze organisatiewaarden. Al bij de selectie vinden we het belangrijk om te kijken of iemand past bij de waarden die wij hebben. In selectiegesprekken pakken we eigenlijk altijd de driehoek erbij en nemen we iemand direct mee in het Waardenbewust Ondernemen – en dit blijven we doen. Wij hebben bijvoorbeeld maandelijks een stafoverleg, waarin één medewerker vertelt op welke manier hij of zij zijn waarden inzet of tegenkomt op de werkvloer.

Wat ik heel waardevol vind aan Marijke en Andrew is de manier waarop ze als deskundige sparringpartners met ons optrekken. Dit is niet alleen het geval wanneer we heel actief bezig zijn met een traject met hen – ook bij een vraag tussendoor zijn ze altijd bereid om mee te denken en frisse inzichten te bieden. Ook ervaar ik oprechte betrokkenheid in het contact met hen, omdat ze de verbinding zoeken en blijven zoeken – bijvoorbeeld door af en toe nog te bellen en te informeren hoe het gaat. Dit heeft ons geholpen, en helpt ons nog steeds, om onze waarden te borgen en hierin te groeien.

Deel
Enkele klanten van ons | De Coachtrain - © 2022 website by gosidesign