Cookies toestaanMeer info over de cookies

Samenwerken is meer dan samen werken

afspraak vrijblijvend contact opnemen
 
In deze tijd, waarin teams zich steeds meer ontwikkelen richting het (uit)dragen van gezamenlijke proces -verantwoordelijkheid, blijkt:

Samenwerken is veel meer dan samen werken!

 
In deze blog geven we je graag een aantal tips om in te spelen op de gevolgen van deze verschuiving naar steeds meer zelf-organiserende teams.

We starten met de fase: 'bewustwording'. We weten namelijk dat wanneer je eerst inzicht en overzicht kunt creëren je tot beter passende keuzes kunt komen. Dit geldt voor jou als mens in je (professionele) rol, maar zeker ook voor (professionele) teams die samen besluiten willen nemen en op basis hiervan communiceren en handelen richting optimaal gezamenlijk resultaat. 

Je kunt een  verkenningsfase ingaan op:
'strategisch' niveau:b.v. hebben we een gezamenlijke koers voor ogen, welke belangen spelen er?
'cultuur' niveau: b.v. is er voldoende vertrouwen, hoe gaan we met elkaar om? 
'structuur' niveau:b.v. weten we wie wat kan doen, welke middelen we tot onze beschikking hebben?.

Een andere, meer gestructureerde manier is om gebruik te maken van de 8 Psycho-logische niveaus van Dilts & Bateson. Zorg dat iedereen kan inbrengen en er met aandacht naar elkaar geluisterd wordt. Houdt het in eerste instantie bij inventariseren / ontdekken / verkennen van alles wat er (mee)speelt.  Dit maakt dat er vrijuit gesproken en gedeeld kan worden, zonder discussie wie er al dan niet gelijk heeft. Opschrijven van de belangrijkste zaken die gedeeld worden en er toe doen is aan te bevelen. 

1. Missie
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, wat ervaart een ieder dan als het gaat over de koers, het doel, de focus. Is er bijvoorbeeld een gezamenlijke focus, en zo ja onderschrijft iedereen deze? Zo niet hoe kijken we hier tegenaan, wat speelt hier allemaal in mee?

2. Identiteit
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, wat kunnen we dan vaststellen over de aansluiting bij wie we als mens, professional en als team (graag) zijn. Hoe vinden we hierin de aansluiting al dan niet, welke vragen hebben we nog aan elkaar?  

3. Rollen
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, wat kunnen we met elkaar op tafel leggen als het gaat om de diverse rollen en de invulling daarvan? (let op: dit hoeven niet altijd alleen de functierollen te zijn, maar kan ook gaan over b.v. een verbindende of adviserende rol naar een klant, een mentor-rol naar een nieuwe medewerker,  de collegiale rol etc; denk zo open-minded mogelijk)

4. Waarden:
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken welke organisatie, team, - en/of persoonlijke waarden spelen hierbij een rol en wat betekent dat in relatie tot het 'besluitvormingsproces' waarin we samen zitten? Wat vinden we belangrijk? Levert dat mogelijke dilemma's op?
 
5. Overtuigingen
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welke motiverende of belemmerende gedachtenpatronen herkennen we bij ons zelf (individueel en als team)? En wat betekent dat in de dagelijkse praktijk en in relatie tot het onderwerp?

6. Capaciteiten & vaardigheden
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welke persoonlijke of groepskwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden komen hierbij van pas of zijn essentieel? Welke (vak)kennis en competenties hebben we in huis en wat moeten we nog ontdekken en/of verder ontwikkelen of ergens anders vandaan halen?

7. Gedrag
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welk gedrag of gedragspatronen van onszelf als persoon en als groep spelen hierbij een rol en welke invloed heeft dat voor het vervolg?

8. Omgeving/Situatie
Als we naar het onderwerp van gesprek kijken, welke omgevingsfactoren spelen hierbij een rol en wat betekent dat in relatie tot het onderwerp? 

Je merkt het al in de opsomming, het herhalen van het zinnetje "als we naar het onderwerp van gesprek kijken" is erg belangrijk en houdt de focus scherp op het onderwerp.

Het lijkt een hele lijst, toch zul je in de praktijk merken dat als je hiermee aan de slag gaat er veel duidelijkheid ontstaat en hiermee dus overzicht en inzicht. Hierdoor start je het gezamenlijke besluitvormingsproces zuiver en in verbinding met elkaar.

We vernemen graag van je, als je dit in de praktijk hebt toegepast, hoe je dit hebt ervaren. In onze volgende nieuwsbrief geven we meer inzicht over het vervolg, fase 2: van inzicht naar (gezamenlijke) keuzes maken 

Wanneer je in de tussentijd vragen hebt of gebruik wilt maken van onze kennis en ervaring op dit gebied, schroom niet om met ons contact op te nemen. 

Hartelijke groet,

Team de Coachtrain
Waardevol Verbindend in Contact
Samenwerken is veel meer dan samen werken!

Reacties

info@samenondernemen.nl op 12-03-2019 - 00:00

Samen werken geeft plezier en genoegen, samenwerken boeit is effectief en efficiënt, samen ondernemen bindt en leidt tot zinvolle oplossingen Wouter Jansen.

Deel
Samenwerken is meer dan samen werken - Blog | De Coachtrain - © 2021 website by gosidesign