Cookies toestaanMeer info over de cookies

Voorkom werkstress door duidelijkheid

afspraak vrijblijvend contact opnemen

Rolambiguïteit: Voorkom werkstress door duidelijkheid

Vraag jij je ’s avonds in je vrije tijd wel eens af wat je leidinggevende nou precies bedoelde vandaag? Of lig je wel eens wakker omdat je eigenlijk niet weet of je voor morgen wel datgene hebt voorbereid wat er van je verwacht wordt?

Stress heeft een behoorlijk slechte invloed op je gezondheid. Vooral chronische stress wordt in verband gebracht met lichamelijke en geestelijke klachten. Het is van belang om (werk)stress zoveel mogelijk te voorkomen. Om werkstress te voorkomen is het belangrijk dat je jezelf na werktijd voldoende losmaakt van je werk om te ontspannen en weer op te laden. Mensen die dit voldoende doen ervaren niet alleen een beter algemeen welbevinden, maar presteren ook beter op het werk.

Maar juist in een maatschappij waarin werknemers makkelijker dan ooit te bereiken zijn buiten officiële werktijden kan dit moeilijk zijn. Bijvoorbeeld door e-mailtjes en whatsappjes die dag en nacht binnen kunnen komen en bedrijfsnetwerken die 24/7 te gebruiken zijn op tablets, smartphones en laptops. Het contact met je collega’s en het werk ligt vaak letterlijk binnen handbereik. We lijken wel allemaal continu met elkaar verbonden.

Voor mijn afstuderen als arbeids- en organisatiepsycholoog heb ik onderzoek gedaan naar werkstress. Ik was geïnteresseerd in stressoren die voortkomen uit de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Door de technologische vooruitgang verandert ook de manier waarop werk en organisaties worden ingericht: thuiswerken, job-hoppen, flexwerken, flexibele werkplekken, job-crafting, zelfsturende teams: nieuwe werkvormen die ons meer vrijheid verschaffen, maar misschien zitten er ook nadelen aan deze nieuwe manieren van werken.

Ik legde een verband tussen deze nieuwe werkvormen en rolambiguïteit. Rolambiguïteit staat voor de mate van vaagheid en onduidelijkheid over jouw rol op het werk:
‘In hoeverre ken in mijn verantwoordelijkheden?’
‘Wat zijn mijn bevoegdheden, hoe zelfsturend zijn wij?’
‘Wat wil mijn manager nou eigenlijk van mij?‘
‘Weet ik voldoende wat er van mij verwacht wordt?’
‘Weet ik wat de prioriteiten of doelen zijn in mijn team, op de afdeling of binnen de organisatie?’
‘Wat is mijn plaats in de organisatie?’

Ik vond andere onderzoeken waarin hoge mate van rolambiguïteit als (mede)veroorzaker werd gezien van emotionele uitputting, zelfvervreemding en gebrek aan betrokkenheid met de organisatie, oftewel: Geen verbinding meer met je werk en geen verbinding meer met jezelf.

De resultaten van mijn eigen onderzoek bevestigen de negatieve gevolgen van rolambiguïteit; rolambiguïteit heeft een sterke negatieve impact op de mate waarin iemand het werk ‘los kan laten’ na werktijd en daarmee heeft het een aantoonbaar negatieve invloed op tevredenheid met het leven en vergroot het de kans op burn out-ervaringen.

Nu dankzij technologische ontwikkelingen het werk altijd dichtbij is, is het moeilijker om je na werktijden los te maken van je werk. Natuurlijk kan je regels opstellen over hoe jij en je werkgever hiermee omgaan. Maar dankzij technologische ontwikkeling en maatschappelijke veranderingen zullen de grenzen tussen vrije tijd en werktijd en tussen werkplek en thuis alleen maar meer vervagen. Misschien is het beter om juist op andere aspecten duidelijkheid te creëren nu andere grenzen vervagen:

Weet jij duidelijk jouw rol op het werk, wat er van je verwacht wordt en wat je verantwoordelijkheden zijn? En ben je hier ook duidelijk in naar anderen toe?

Deel
Voorkom werkstress door duidelijkheid - Blog | De Coachtrain - © 2017 website by gosidesign