specifieke thema's.

Hoe makkelijk is het als alles meezit. Wellicht is dat op dit moment bij jou (even) niet zo. Het valt je op dat je je fysiek, mentaal en/of emotioneel anders voelt dan voorheen. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed op je houding en gedrag in het contact met je omgeving. Je wilt weten wat je eraan kunt doen en het liefst wil je ook graag beter begrijpen wat er met je gebeurt en hoe je invloed hierop kunt uitoefenen, hoe jij in regie komt en blijft. Voorbeelden van specifieke thema’s:

  • Regie bij tegenslag
  • Regie bij stress
  • Regie bij veranderende omstandigheden
  • Regie bij persoonlijke thema’s

Opbouw traject

  1. Intakegesprek(ken) waarin de basis van onze samenwerking wordt verkend en jouw verhaal over de ontstane situaties centraal staat
  2. Bewustwordingsfase waarin we ons richten op hetgeen zich bij jou afspeelt op fysiek, mentaal, emotioneel en/of gedragsniveau en het begrijpen hiervan.
  3. Verkenningsfase waarin we samen op zoek gaan naar datgene dat belangrijk voor je is en dit samen vertalen naar een realistisch proces met korte en lange termijn doelen. Ook worden in deze fase de ’triggers’ die een verstorend effect kunnen hebben hierop of die je in ‘valkuilen’ kunnen laten lopen opgespoord en vertaald naar je dagelijkse leven
  4. Regie-fase waarin we je begeleiden bij het maken van concrete keuzes, gebaseerd op de uitkomsten van je verkenning.

 

Vanaf het begin zal een gestructureerde opbouw qua inspanning en ontspanning ingebouwd worden, zodat je al snel zelf feeling krijgt bij je belastbaarheid en in staat bent om samen met je coach en andere belanghebbenden een realistische inschatting te maken voor het vervolg van je professionele inzet en de kaders hiervoor.

Deze trajecten zijn echt maatwerk, maar ga uit van 10 tot 12 bijeenkomsten waarbij de frequentie in het begin hoger ligt dan later in het proces.

Resultaten

Na het coachingstraject ervaar jij…

acceptatie
inzicht in wat voor jou belangrijk is
grip op jouw denk, gevoels- en gedragspatronen
meer regie, effectiviteit en plezier
meer ontspanning in verschillende omstandigheden
de kracht om keuzes te durven maken

Waarom de Coachtrain?

Wij passen elk traject aan jouw persoonlijke situatie en vraag aan. Door de jaren heen hebben we al een hoop ambitieuze professionals mogen begeleiden uit uiteenlopende bedrijven en sectoren. We gaan betrokken, deskundig, oprecht en doeltreffend te werk. Zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen en de volgende stap in jouw leven kunt maken.

We leren je graag beter kennen.

Neem contact met ons op!

Bel Marijke

Bel Andrew