De noodzaak en uitdaging van verbinding

In dit artikel...

Waarom is verbinding soms zo moeilijk? 

In essentie hebben we toch allen verbinding nodig als basis in je privé en werkende leven?

Wat verbinding precies is

Verbinding is een veelgebruikt woord met veel verschillende associaties. Verbinding is in onze moderne (werk)cultuur niet altijd meer vanzelfsprekend en er lijkt soms meer sprake te zijn van binding of zelfs ontbinding. We gaan meer en meer voor autonomie (en komen er gelukkig ook langzaam weer van terug). 

Jezelf verbinden doet ieder vanaf het moment dat hij/zij geboren is. In de jaren die volgen creëer je als mens daarin je eigen krachten, kwetsbaarheden en patronen. Een mens kan niet zonder verbinding met andere mensen. Wetenschappelijk bewezen leidt kwalitatieve relaties met anderen tot een gezonder en gelukkiger leven.  Verbinding is daarbij een cruciale factor.

Verbinding is iets dat we samen moeten doen. We hebben elkaar daarbij nodig. In het contact met de ander, ontdek je aspecten van jezelf en die ander. Deze ontdekkingen zijn de start van een reis om daarvan te leren en groeien, als individu en/of samen, in privé- en werksettingen.  

Wat zijn voorwaarden voor verbinding

Er zijn geen voorwaarden voor verbinding, zoals; het begrijpen van elkaar, dezelfde achtergrond hebben, een vergelijkbare functie uitoefenen, enz. Wel spelen helpende of belemmerende overtuigingen, positieve of negatieve aannames en jouw patronen een rol bij verbinden. Niemand ontkomt hieraan, doordat wij mensen vanaf de geboorte patronen creëren als reactie op onze persoonlijkheid in combinatie met onze omgeving. Die gecreëerde patronen, komen als eerste en onmiddellijk aan de oppervlakte wanneer we denken en handelen. Dit gebeurt dus ook bij ontmoetingen, in relaties en in je werk. 

De kwaliteit van verbinding met anderen hangt dus ook direct samen met hoe verbonden we zijn met onszelf. Wie ben jij, waar sta je voor op elke morgen, wat drijft je, waar zitten krachten, kwetsbaarheden en patronen, wat wil je leren, wat kom je brengen en halen in het leven? De antwoorden op deze vragen zijn jouw drijfveren om in je leven geluksmomenten te ervaren en in een ‘flow’ te zijn op je werk. 

Hoe kun jij je goed verbinden met een ander

Wanneer jij je bewust bent van wie jij bent, en je daar ok mee bent (na wat inzichten), dan kun je de ander vaak ook ontmoeten vanuit de innerlijke houding dat de ander ook ok is. Ik ben ok, jij bent ok. Oftewel, je kent je helpende of belemmerende overtuigingen, positieve of negatieve aannames en jouw patronen die in verbinding met de ander een rol spelen. Je kunt daarin dan vervolgens keuzes maken: ga ik voor een open en voedende verbinding of blijf ik acteren vanuit mijn (oude) patronen? De gevolgen zullen anders zijn. Dus stel je zelf de vraag: wat wil ik in het hier en nu met in verbinding met de ander bereiken? Wanneer het jou lukt om vanuit ‘ik ben ok, jij bent ok’ de ander te ontmoeten, wat zeker niet altijd makkelijk is, zal de kwaliteit van verbinding sterker zijn, wat resulteert in een opwaartse beweging van positieve ervaringen en gevoelens, zowel privé als op je werk. 

Bijvoorbeeld, een leidinggevende die niet zo veel van doen heeft met zeurende/klagende medewerkers. Wanneer zij een in haar ogen klagende medewerker ziet aankomen, denkt zij vaak als eerste, ‘waar gaat ze nu weer over klagen’. Deze leidinggevende komt uit een gezin waarbij het gezegde gold: niet lullen maar poetsen. Als ze vanuit die overtuiging de ander benadert, kun je je voorstellen dat zij elkaar niet echt gaan ontmoeten. Zij heeft de innerlijke houding dat die ander niet ok is. Waarschijnlijk geeft deze leidinggevende een uitleg die niet past bij wat de medewerker komt halen en de medewerker blijft ongehoord achter. Wanneer deze leidinggevende herkent dat haar eerste gedachte, er een is die iets zegt over haar, kan ze de keuze maken om de ander in het hier en nu in een ander licht te benaderen, vanuit een nieuwsgierige en open houding oprecht luisteren naar de zorgen die achter het geklaag zitten, om elkaar daar te ontmoeten en samen verder te gaan.

De uitdaging van goed verbinden

Zoals ik begon, is dit in onze moderne (werk)cultuur vaak nog een hele klus. Men is druk, de maatschappij vraagt veel van ons, er zijn meer prikkels dan ooit om te verwerken, we willen overal goed in zijn en een hoge werkdruk lijkt steeds vaker de norm. Iedereen die dit leest kent minimaal 2 mensen die een burn-out hebben gehad. En als we dan in die veelheid acteren, komt echte verbinding ook steeds meer in het gedrang en reageren we sneller vanuit onze oude patronen. 

Dus door het belang van verbinding te erkennen en hier bewust mee te werken, kunnen we samen terug naar daar waar het in essentie om gaat en waar je de meeste positieve ervaringen op zult doen. 

In mijn eigen kring van dierbaren, kan ik daar invloed op hebben door daaraan te blijven werken op een manier die bij mij en mijn dierbaren past. In mijn werk als interim manager, coach en trainer ben ik me bewust van mijn patronen, en probeer ik deze te herkennen om vervolgens anders te reageren, namelijk: vanuit het hier en nu waarin ik me bevind. Zo kan ik soms te snel willen gaan, vanuit de eagerness de ander te willen helpen. En dat zegt alles over mij. Ik bemerk wanneer ik dit doe en wanneer het beter is om te vertragen. Ik kan dan een andere keuze maken, zoals prikkelende vragen stellen, die veel meer past bij de verbinding tussen mij en de ander en hetgeen we willen bereiken.

Mijn werk

Ik kan zien waar professionals de verbinding met zichzelf nog niet ontdekt hebben of zijn verloren en waar organisaties en teams heel hard werken aan werk verzetten, maar te weinig tijd nemen voor echte verbinding met de ander en de organisatie, om vandaaruit logische keuzes te kunnen maken op alle domeinen. Deze situaties leiden op korte termijn vaak tot inefficiënt werken, oplossingsgericht denken, voor de ander denken. Indien dit langer voortduurt kan dit leiden tot grote samenwerkingsproblemen met alle gevolgen van dien. 

Het goede nieuws van bewustwording hierop

Als je het eenmaal ziet, dan is je vizier voor altijd breder, no way back! Het zal werken als een positieve spiraal in jouw leven. 

Hartelijke groet, 

Rachel